Eyebombing 175

Този айбомбинг се опита да “поживее” на оградата на Софийската синагога. Обаче от вътрешността й изскочи охраната, чието лице много приличаше на лицето на стената. Изчопли окото с твърд нокът. Попитах го: “Е, не беше ли съвсем малко по-добре с това око?” Пазачът не прояви хумор.