Eyebombing 187

Да поправим недъзите на града! Язвите в градската тъкан са добре дошли за един айбомбинг артист 😉